Skip to content
Rezervujte si konzultáciu +421 905 113 433

 

PhDr. Martina Piačková

odborný zástupca a konateľ spoločnosti

Grian, s.r.o.
ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Martina Piačková

Vzdelanie

1998 – 2004 – UNIVERZITA KARLOVA v PRAHE – Filozofická fakulta, magisterské štúdium v odbore psychológia

2008 – 2010 – UNIVERZITA KARLOVA v PRAHE – Filozofická fakulta, štátna rigorózna skúška z klinickej psychológie (PhDr.)

2010 – 2014 – SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA – Lekárska fakulta, špecializácia  (atestácia) – KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA (2014)

2014 – 2016 – SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA – Lekárska fakulta, certifikovaná pracovná činnosť(atestácia) – DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

2011 – 2013 – absolvovanie kurzu z psychodiagnostickej metódy ROR

Licencie a spolupráca

Zapísaná v Slovenskej komore psychológov

Licencia na výkon činnosti Odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v kategórii iný zdravotnícky pracovník, v povolaní psychológ pre odbor klinická psychológia a psychológ pre certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia

Členom ADPSR ( asociácia dopravných psychológov Slovenskej republiky)

Aktívna spolupráca s psychologickým centrom v SALVUS s.r.o. v Bratislave – pracovisko klinickej a dopravnej psychológie www.salvus.sk a telefón 0905/575 533

Pozrite si cenovú ponuku

Back To Top