Skip to content
Rezervujte si konzultáciu +421 905 113 433

Vyberte si z aktuálnej cenovej ponuky alebo ma kontaktujte pre osobný dohovor.

Vodiči motorových vozidiel skupiny B / C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70€

Vodiči motorových vozidiel skupiny  C+E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80€

Vodiči motorových vozidiel skupiny D / D+E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80€

Vodiči motorových vozidiel s výstražným znamením (VRZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90€

Vodiči motorových vozidiel skupiny s prepravou nebezpečného nákladu(ADR) . . . . . . 90€

Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70€

Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu C/ E/ D/ T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90€

Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80€

Odborné poradenstvo pre vodičov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250€

Dotestovanie skupín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20€

Bazálna psychoterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30€/hodina

Klinicko-psychologické vyšetrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena podľa náročnosti vyšetrenia

Možnosť poskytnutia množstevnej zľavy pokiaľ pôjde o vyšetrenie 4 a viac vodičov.

Pri vyšetrení viacerých vodičov je možnosť vycestovať a  vyšetriť ich v sídle objednávateľa.

Back To Top